Canal+

Doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych Klientów i optymalizacji kosztów w kampaniach na Facebook i Google

Cel kampanii: Głównym celem współpracy z Canal+ było zwiększenie efektywności pozyskiwania nowych klientów oraz optymalizacja kosztów pozyskania leadów w ramach kampanii reklamowych na Facebooku i Google. Dążenie do maksymalizacji ROI przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości leadów było kluczowe dla osiągnięcia celów biznesowych Canal+.

Strategia: Opracowana strategia opierała się na dogłębnej analizie dotychczasowych działań Canal+ w mediach cyfrowych oraz identyfikacji obszarów do optymalizacji. Postanowiłem skupić się na zaawansowanych technikach targetowania i personalizacji reklam, aby dotrzeć do wysoko zainteresowanych użytkowników. Dodatkowo, zaimplementowałem narzędzia analityczne do śledzenia i analizy efektywności kampanii w czasie rzeczywistym, co pozwoliło na dynamiczne dostosowywanie strategii i optymalizację budżetu.

Realizacja: W ramach realizacji strategii, szczególną uwagę poświęciłem konfiguracji kampanii na Facebooku i Google, wykorzystując segmentację opartą na danych demograficznych, zainteresowaniach i zachowaniach użytkowników. Działania te były wspierane przez ciągłą optymalizację słów kluczowych, treści reklam oraz stron docelowych, mających na celu zwiększenie konwersji. Regularne testy A/B treści i kreatywów reklamowych pozwoliły na ustalenie najbardziej efektywnych podejść i maksymalizację wyników.

Efekty: Współpraca z Canal+ zaowocowała znaczącym wzrostem liczby pozyskanych klientów przy jednoczesnej optymalizacji kosztu pozyskania leadu. Skuteczność kampanii znacząco wzrosła, co przełożyło się na lepsze wyniki biznesowe i zwiększenie ROI. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Canal+ osiągnął lepszą efektywność budżetową, co pozwoliło na dalsze skalowanie działań marketingowych i utrzymanie silnej pozycji na rynku.

doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Kompleksowy program szkoleniowy z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji

Cel programu: Głównym celem zaprojektowanego programu szkoleniowego dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego było wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) w branży farmaceutycznej. Program miał na celu nie tylko podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników, ale również pokazanie praktycznych możliwości wykorzystania AI do usprawnienia procesów inspekcyjnych i analitycznych.

Strategia: Opracowany szczegółowy program szkoleniowy obejmował zarówno teoretyczne podstawy sztucznej inteligencji, jak i praktyczne warsztaty z jej zastosowania w codziennej pracy Inspektoratu. Kluczowe moduły szkolenia skupiały się na analizie danych, automatyzacji procesów, wykrywaniu niezgodności oraz optymalizacji przepływów pracy. Szczególny nacisk położono na zrozumienie etycznych i prawnych aspektów wykorzystania AI w sektorze farmaceutycznym.

Realizacja: Program szkoleniowy został zrealizowany w formie online. Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego uczestnictwa w projektach pilotażowych, które pozwalały na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Dostarczone materiały edukacyjne i narzędzia umożliwiały dalsze samodzielne pogłębianie wiedzy oraz eksperymentowanie z AI w bezpiecznym środowisku.

Efekty: Zakończenie programu szkoleniowego dla pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przyniosło znaczące rezultaty. Uczestnicy wykazali zwiększone zrozumienie potencjału AI oraz jej praktycznego zastosowania w pracy inspekcyjnej, co przełożyło się na większą efektywność i skuteczność w wykonywaniu codziennych zadań. Program ten nie tylko podniósł kompetencje cyfrowe pracowników, ale również przyczynił się do innowacyjnego podejścia do wyzwań stojących przed sektorem farmaceutycznym.

Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Program szkoleniowy z podstaw sztucznej inteligencji dla Kadry Zarządzającej

Cel programu: Dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych opracowałem program szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej, którego głównym celem było wprowadzenie do podstaw sztucznej inteligencji (AI) oraz wyjaśnienie jej potencjalnych zastosowań w zarządzaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji. Szkolenie miało na celu nie tylko poszerzenie wiedzy menedżerskiej o nowoczesne technologie, ale również zainspirowanie do innowacyjnego myślenia o przyszłości edukacji i zarządzania w kontekście cyfrowym.

Strategia: Strategia szkoleniowa została zaprojektowana tak, aby zrównoważyć teoretyczne podstawy AI z jej praktycznymi implikacjami dla zarządzania wyższą uczelnią. Program obejmował moduły dotyczące historii i rozwoju AI, zrozumienia algorytmów i uczenia maszynowego, a także etycznych i społecznych aspektów stosowania AI. Szczególny nacisk położono na case studies i dyskusje, które miały na celu zilustrowanie, jak AI może przyczynić się do optymalizacji procesów, personalizacji nauki oraz wzmacniania strategicznego planowania.

Realizacja: Program został zrealizowany w formie serii warsztatów i interaktywnych sesji online, które umożliwiały uczestnikom aktywne zaangażowanie i aplikację teoretycznej wiedzy w kontekście rzeczywistych wyzwań zarządczych. Do prowadzenia szkolenia zaproszeni zostali eksperci z dziedziny AI, którzy dzielili się swoim doświadczeniem oraz najnowszymi trendami w technologii. Szkolenie zawierało również elementy pracy grupowej, mające na celu opracowanie projektów wykorzystujących AI do rozwiązywania konkretnych problemów zarządczych.

Efekty: Szkolenie z podstaw sztucznej inteligencji dla kadry zarządzającej Warszawskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przyniosło znaczące korzyści. Uczestnicy zyskali solidne podstawy wiedzy o AI, co umożliwiło im lepsze zrozumienie jej możliwości i ograniczeń. Program przyczynił się również do wzrostu świadomości na temat znaczenia innowacji technologicznych w edukacji i zarządzaniu, inspirując do poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. Kadra zarządzająca została wyposażona w narzędzia umożliwiające strategiczne wykorzystanie AI dla rozwoju uczelni i podnoszenia jakości kształcenia.

doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Inicjatywa zrzeszająca ekspertów z różnych branż

Cel inicjatywy: Centrum Wsparcia Przedsiębiorców zostało stworzone z myślą o zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Inicjatywa ma na celu zrzeszenie 21 najlepszych ekspertów z różnych dziedzin, które są ściśle związane z wyzwaniami i potrzebami współczesnego biznesu, oferując wiedzę specjalistyczną i praktyczne rozwiązania.

Strategia: Kluczowym elementem strategii Centrum jest interdyscyplinarny zespół ekspertów, który oferuje wsparcie w takich obszarach jak finanse, marketing, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, technologie informacyjne i wiele innych. Dzięki temu, przedsiębiorcy mają dostęp do szerokiego zakresu usług doradczych, szkoleniowych i wsparcia operacyjnego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb ich firm. Centrum kładzie szczególny nacisk na innowacyjne podejście do biznesu, promując najlepsze praktyki i nowoczesne technologie.

Realizacja: Centrum Wsparcia Przedsiębiorców realizuje swoje cele poprzez organizację warsztatów, seminariów i indywidualnych konsultacji, zapewniając przedsiębiorcom dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi niezbędnych do rozwoju ich działalności. Specjaliści z różnych branż współpracują, aby dostarczać rozwiązania dostosowane do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, pomagając firmom w osiąganiu ich celów strategicznych i operacyjnych.

Efekty: Działania Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przyczyniają się do wzmacniania konkurencyjności polskich firm na rynku, poprzez podnoszenie kompetencji przedsiębiorców i optymalizację procesów biznesowych. Współpraca z ekspertami umożliwia firmom skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, innowację oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Inicjatywa ta stanowi cenny zasób wiedzy i doświadczenia, wspierając rozwój przedsiębiorczości i budując silną społeczność biznesową.

Współtworzenie największego w Polsce kursu pozyskiwania nowych Klientów

Cel inicjatywy: Współtworzenie największego w Polsce kursu na temat pozyskiwania nowych klientów stanowiło odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców na skuteczne strategie marketingowe i sprzedażowe. Cel projektu to dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego rozszerzania bazy klientów, co miało przełożyć się na wzrost dochodowości ich działalności.

Strategia: Kurs został zaprojektowany tak, aby oferować praktyczną wiedzę opartą na najnowszych trendach i badaniach rynkowych, dostosowaną do różnorodnych branż i modeli biznesowych. W ramach programu szczególny nacisk położono na interaktywne metody nauki, takie jak case studies, warsztaty, i symulacje, które umożliwiały uczestnikom aktywne wdrażanie zdobytych umiejętności. Dzięki współpracy z doświadczonymi praktykami biznesu i marketingu, kurs oferował unikalne spojrzenie na proces pozyskiwania klientów, łącząc teorię z praktyką.

Realizacja: Kurs składał się z kilku modułów tematycznych, obejmujących między innymi strategie inbound marketingu, techniki negocjacji i sprzedaży, wykorzystanie danych do personalizacji działań marketingowych, a także nowoczesne podejścia do digital marketingu. Druga edycja kursu, która miała premierę w 2023 roku, została wzbogacona o dodatkowe treści, w tym o nowe studia przypadków i aktualne case studies, odzwierciedlające zmieniający się krajobraz marketingowy.

Efekty: Ponad 13 000 uczestników kursu stanowi niezbity dowód na jego ogromną popularność i skuteczność. Absolwenci kursu zyskali nie tylko cenne umiejętności, ale również zwiększyli efektywność swoich działań marketingowych i sprzedażowych, co przyczyniło się do realnego wzrostu ich biznesów. Wielu z nich podkreślało, jak kurs zmienił ich podejście do pozyskiwania klientów, otwierając przed nimi nowe możliwości rozwoju i ekspansji na rynku.

doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe
doradztwo marketingowe, konsultacje marketingowe, doradztwo marketingowe dla firm, konsultacje z marketingu, blog marketingowy, sztuczna inteligencja dla firm, doradztwo AI, projektowanie graficzne, tworzenie stron internetowych, obsługa social media, marketing dla firm, Kamil Ryszard, marketing dla małych firm, marketing dla średnich firm, marketing dla dużych firm, doradztwo marketingowe online, konsultacje marketingowe online, agencja marketingowa, agencja reklamowa, marketing cyfrowy, marketing internetowy, marketing i reklama, konsultant marketingowy, specjalista marketingowy, marketing strategiczny, marketing operacyjny, marketing produktu, marketing usług, marketing mobilny, marketing w mediach społecznościowych, marketing treści online, analiza marketingowa, marketing relacyjny, marketing doświadczeń, marketing interaktywny, marketing w chmurze, marketing B2B, marketing B2C, marketing internetowy dla firm, Kamil Ryszard marketing, Ryszard Kamil doradztwo marketingowe

Demokratyzacja technologii w Centrum Edukacji AI

Cel inicjatywy: Zarządzanie Centrum Edukacji AI ma na celu demokratyzację dostępu do wiedzy i technologii sztucznej inteligencji (AI), umożliwiając firmom, liderom biznesu oraz indywidualnym uczestnikom z całego świata zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykorzystania potencjału AI. Inicjatywa ta skupia się na dostarczeniu wysokiej jakości kursów online i szkoleń stacjonarnych, które adresują praktyczne zastosowania AI w różnych sektorach gospodarki.

Strategia: W ramach strategii rozwoju Centrum, opracowano szeroki zakres programów edukacyjnych, które łączą teoretyczne podstawy AI z praktycznymi warsztatami. Programy te zostały zaprojektowane tak, aby sprostać potrzebom zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników AI, oferując im możliwość nauki w tempie dostosowanym do indywidualnych preferencji. Kluczowym elementem strategii jest współpraca z ekspertami i praktykami AI, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także adaptacja kursów do bieżących trendów i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Realizacja: Centrum Edukacji AI oferuje różnorodne formy edukacyjne, w tym interaktywne kursy online, webinaria, warsztaty praktyczne oraz szkolenia stacjonarne dla firm. Szczególną uwagę poświęcono budowie interaktywnej platformy e-learningowej, która umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych z każdego miejsca na świecie. Szkolenia stacjonarne, realizowane w formie warsztatów, pozwalają na bezpośrednią wymianę doświadczeń i aplikację nabytej wiedzy w praktyce biznesowej.

Efekty: Działalność Centrum Edukacji AI przyczynia się do globalnej demokratyzacji dostępu do wiedzy o sztucznej inteligencji, umożliwiając uczestnikom zdobycie kluczowych umiejętności potrzebnych do innowacyjnego wykorzystania AI w ich organizacjach. Wspierając rozwój kompetencji w zakresie AI, Centrum znacząco przyczynia się do przyspieszenia cyfrowej transformacji firm i sektorów, a także do wzmocnienia pozycji liderów, którzy dzięki zdobytej wiedzy mogą skuteczniej kierować swoimi zespołami i projektami innowacyjnymi.